ความแตกต่างระหว่างแบคดรอปผ้า กับ แบคดรอปPVC
|

ความแตกต่างระหว่างแบคดรอปผ้า กับ แบคดรอปPVC

backdrop ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า แต่ละบูธก็จะมีแบคดรอปที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สินค้านั้นๆ แตกต่างกันออกไป